Nasz zespół

Joanna Łebek
 
Sales Manager - Polska, Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia
e-mail: joanna@promotionway.pl
phone +48 71 397 87 28
 
Tania Pialetskaya
   
Account manager - Belgium, France, Switzerland, Ukraine, Russia, Bielarus, 
e-mail: tania@promotionway.com
phone +33 (0) 975 129 189
mobile: +32 (0) 474 06 77 96 
 

Iryna Poplawska
   
Account manager - Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Germany, Greece, Hungary, Luxembourg, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland
e-mail: i.poplawska@promotionway.com
phone +49 (0) 30 217 826 16